Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u één van de volgende bestuursleden bellen of emailen:

Voorzitter:                          Rob Bos                06-50234526                 robjbos@hetnet.nl

Secretariaat:                      Anneke Nijhof     06-53603893                devosnijhof@gmail.com

Penningmeester:            Coraline Braam    06-22495068               coralinebraam@msn.com